Regulamin sklepu internetowego Pasta-szczotka.pl- Sklep z artykułami do higieny jamy ustnej

                                                                                                       

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep pasta-szczotka.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4a, 08-400 Garwolin. Firma DENTASHOP Agata Mysiak jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Garwolin, numer REGON: 142539246, numer NIP: 826-213-55-96. 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

 Spis treści:

§ 1. Definicje

§ 2 .Kontakt ze sprzedawcą

§ 3. Zakupy w sklepie

§ 4. Realizacja zamówienia

§ 5. Cena towaru

§ 6. Płatności

§ 7. Zwrot towaru

§. 8. Reklamacja

§ 9. Dane osobowe

§ 10. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Definicje

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę DENTASHOP Agata Mysiak

Klient - osoba fizyczna lub prawna, będąca w mocy prawnej do nabywania towarów, zamawiająca towar w Sklepie.

 

§ 2 .Kontakt ze sprzedawcą

1. Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4, 08-400 Garwolin

2. Adres e-mail: dentashop.garwolin@gmail.com

3. Telefon: 25 741 00 49, 784 635 971

 

§ 3. Zakupy w sklepie

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.

3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep poprzez "formularz zamówienia" znajdujący się w Sklepie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne i kompletne wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego sie w Sklepie. W sytuacjach wyjątkowych oraz gdy Sklep wyrazi zgodę, na życzenie Klienta (w przypadku kontaktu telefonicznego lub e-mailowego) "formularz zamówienia" może zostać wypełniony, w imieniu Klienta, przez Dział Obsługi Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.

 

§ 4. Realizacja zamówienia

1.Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie wpłynięcia zamówienia do Sklepu;

b) dla zamówień płatnych przelewem lub PayU - w momencie wpłynięcia pełnej kwoty przelewu na konto bankowe Sklepu lub na konto Sklepu w systemie płatności internetowych.

2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zagranicę odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie kupującego ze sprzedającym i ustaleniu indywidualnym.

3. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z płatnością "za pobraniem".

Czas realizacji zamówienia: 

5. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej w czasie od 1 do 14 pełnych dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie najkrótszy. 

6. A Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy poza granice Polski koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

7. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj około 24 godzin. 

§ 5. Cena towaru

1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ustalane są na podstawie wagi i objętości produktów dodanych do Koszyka. 

2. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

 

§ 6. Płatności

1. W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednej z form płatności:

a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza, w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), lub u kuriera;

b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą):

- wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:

KONTO BANKOWE INTELIGO

50 1020 5558 1111 1841 3480 0039.

 

§ 7. Zwrot towaru

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów wypełnione wg poniższego formularza 

 

 

Formularz znajduje się tutaj: (kliknij tutaj)

 

 

 

2.Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania czy zniszczenia, musi być kompletny. Produkt zwracany powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.

 3. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

4. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymany oryginał dowodu sprzedaży, tj. paragon/fakturę VAT. 

5. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru ponosi klient.

 

§. 8. Reklamacja

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dentashop.garwolin@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera). Protokół należy spisać w momencie odbioru przesyłki. 

6. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu. Reklamacje należy składać drogą poczty elektronicznej.

 § 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z witryny sklepu jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

3. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami Klientów.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem Sklepu.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu.

Zapraszamy ponownie!